Thời tiết
Điều kiện: trời quang mây
Độ ẩm: 75%
Gió: 7.56 km/h
Hướng gió: 350°


Bình minh
18:16
Hoàng hôn
04:57
Vĩ độ
41.141209
Kinh độ
-73.263733
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao