Thời tiết
19°
Điều kiện: mưa nhẹ
Độ ẩm: 83%
Gió: 16.56 km/h
Hướng gió: 70°


Bình minh
16:33
Hoàng hôn
07:24
Vĩ độ
41.141209
Kinh độ
-73.263733
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao