Thời tiết
10°
Điều kiện: mây phủ toàn bầu trời
Độ ẩm: 87%
Gió: 5.69 km/h
Hướng gió: 346°


Bình minh
19:06
Hoàng hôn
04:49
Vĩ độ
39.043720
Kinh độ
-77.487488
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao