Thời tiết
20°
Điều kiện: trời quang mây
Độ ẩm: 88%
Gió: 7.42 km/h
Hướng gió: 174°


Bình minh
17:20
Hoàng hôn
08:15
Vĩ độ
42.099751
Kinh độ
-87.780899
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao