Thời tiết
14°
Điều kiện: mưa nhẹ
Độ ẩm: 93%
Gió: 5.4 km/h
Hướng gió: 120°


Bình minh
16:25
Hoàng hôn
07:14
Vĩ độ
41.141209
Kinh độ
-73.263733
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao