Thời tiết
16°
Điều kiện: mây phủ toàn bầu trời
Độ ẩm: 100%
Gió: 7.56 km/h
Hướng gió: 100°


Bình minh
16:58
Hoàng hôn
07:22
Vĩ độ
36.667641
Kinh độ
-78.387497
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao