Thời tiết
Điều kiện: mây phủ toàn bầu trời
Độ ẩm: 66%
Gió: 12.96 km/h
Hướng gió: 30°


Bình minh
18:30
Hoàng hôn
05:17
Vĩ độ
39.043720
Kinh độ
-77.487488
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao