Thời tiết
Điều kiện: mây phủ toàn bầu trời
Độ ẩm: 69%
Gió: 11.16 km/h
Hướng gió: 20°


Bình minh
19:38
Hoàng hôn
06:25
Vĩ độ
39.099731
Kinh độ
-94.578568
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao