Thời tiết
23°
Điều kiện: nhiều mây
Độ ẩm: 69%
Gió: 12.96 km/h
Hướng gió: 20°


Bình minh
05:54
Hoàng hôn
17:24
Vĩ độ
20.833330
Kinh độ
106.083328
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao