Thời tiết
33°
Điều kiện: Mây thưa thớt
Độ ẩm: 63%
Gió: 7.56 km/h
Hướng gió: 100°


Bình minh
05:17
Hoàng hôn
18:14
Vĩ độ
15.583330
Kinh độ
107.916672
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao