Thời tiết
26°
Điều kiện: nhiều mây
Độ ẩm: 100%
Gió: 3.6 km/h
Hướng gió: 70°


Bình minh
05:46
Hoàng hôn
17:35
Vĩ độ
10.033330
Kinh độ
105.783333
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao