Thời tiết
22°
Điều kiện: nhiều mây
Độ ẩm: 98%
Gió: 2.92 km/h
Hướng gió: 157°


Bình minh
05:37
Hoàng hôn
17:24
Vĩ độ
11.500000
Kinh độ
108.333328
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao