Thời tiết
25°
Điều kiện: nhiều mây
Độ ẩm: 90%
Gió: 6.08 km/h
Hướng gió: 133°


Bình minh
05:35
Hoàng hôn
17:19
Vĩ độ
13.450000
Kinh độ
109.099998
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao