Thời tiết
35°
Điều kiện: Mây thưa thớt
Độ ẩm: 63%
Gió: 22.32 km/h
Hướng gió: 170°


Bình minh
05:17
Hoàng hôn
18:03
Vĩ độ
12.250000
Kinh độ
109.183327
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao