Thời tiết
11°
Điều kiện: trời quang mây
Độ ẩm: 53%
Gió: 12.96 km/h
Hướng gió: 30°


Bình minh
17:55
Hoàng hôn
06:11
Vĩ độ
39.043720
Kinh độ
-77.487488
Múi giờ: GMT+07:00
Biến trình
Dự báo hàng ngày (°C)
Nhiệt độ tối thấp
Nhiệt độ tối cao